Hobby sport Tot 7,0 Ton Zaterdag

NR: Naam Woonplaats Trekker Type  
87  Marcel Rinsma Bakkeveen Case 1455 1
88  Evert Kroes Aldeboarn Inter 1455 2
89  Wiens Remmelink Een MF 8160 3
90  Henry Bijsterbosch Hemelum MF 2745 4
91  Rinse Dijkstra Beetsterzwaag MF 1155 5
92  Hendrik ter Schuur Oudehorne Inter 1455 6
93          7